Nu tijdelijk gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers!
Klik hier voor meer informatie.

Loopbaanadvies en outplacement

Loopbaanadvies
Veel mensen krijgen op een gegeven moment het gevoel dat zij niet meer op hun plaats zijn in hun werk. De steeds sneller op elkaar volgende veranderingen, het werktempo, de inhoud van het werk; eigenlijk is men toe aan een geheel nieuwe uitdaging, maar men weet niet goed hoe dit aan te pakken. Het is dan tijd voor een hernieuwde oriëntatie op de loopbaan.

Luciana Bena Brandini is een gecertificeerd loopbaancoach en kan samen met de kandidaat nagaan wat de mogelijkheden en alternatieven kunnen zijn. Door middel van een loopbaanoriëntatie en een persoonlijk marketingplan (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat moet ik daar voor doen), worden deze zaken inzichtelijk gemaakt en kan de kandidaat van daaruit zijn of haar plan voor de toekomst uitwerken.
Soms wordt een loopbaanadvies door de werkgever betaald, bijvoorbeeld als er een dreigend ziekteverzuim is of een reorganisatie plaats gaat vinden. Ook zijn er mogelijkheden om de kosten via de belasting terug te krijgen.

Outplacement
Door een veranderende situatie binnen uw organisatie is het mogelijk dat een of meerdere van uw medewerkers worden geconfronteerd met (dreigend) ontslag. Veel bedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid om deze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden naar ander werk en houden in bijvoorbeeld een sociaal plan hier ook rekening mee.

PZ Assist geeft persoonlijke en deskundige begeleiding bij individuele en collectieve outplacementtrajecten. Uitgangspunt is dat de medewerker duurzaam wordt herplaatst bij een andere werkgever. De trajecten worden speciaal afgestemd op de situatie van de betrokken medewerker(s).