Maatschappelijk bewustzijn

PZ Assist staat midden in de samenleving en ik voel mij een maatschappelijk betrokken ondernemer. Ik wil dan ook jaarlijks een (financiële) bijdrage leveren aan met name projecten die zich inzetten voor kinderen en die elke steun kunnen gebruiken. Verder draagt PZ Assist een warm hart toe aan de Helderse gemeenschap. Daarom ben ik ik regelmatig sponsor van een aantal belangrijke evenementen in Den Helder.

PZ Assist is sinds 2012 vaste sponsor van De Halve van Den Helder. Dit is een prachtig hardloop- en wandelevenement met een route langs en door de forten en andere prachtige plekken in Den Helder. Elk jaar  heb ik een enthousiast loopteam aan de start.

 

loopteam 2019

Sinds 2014 ben ik sponsor van het Zandlopertoernooi van de Tennisvereniging Julianadorp en de IJsbaan Beatrixstraat.

Ik ben een aantal jaren penningmeester geweest van de Stichting Vrienden van Kids2Care dat Kids2careLogeren ondersteunt. Dit is een medische logeeropvang in Julianadorp (Kop van Noord-Holland) en een samenwerking met de Ronald McDonald Hoeve, waar Kids2careLogeren gebruik maakt van de locatie in Beetsterzwaag. Kinderen kunnen hier in een rustige en veilige omgeving genieten, onder begeleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen van Kids2care Kinderthuiszorg. In de logeerhuizen is een huiselijke omgeving gecreëerd waarbij voor de kinderen geborgenheid, veiligheid, warmte en respect centraal staan. De stichting zorgt ervoor dat de inrichting van het logeerhuis gefaciliteerd wordt en dat de kosten voor de kinderen zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Het bestuur van de Stichting ziet er op toe dat sponsorgelden en donaties op de juiste manier besteed worden.

Gedurende een aantal jaren heb ik de Stichting Lion King ondersteund. Dit is een zelfstandige en onafhankelijke stichting ten behoeve van een kindertehuis in Singaraja op Bali dat opgezet is door van Frankie en Marinka Portier uit Den Helder.

In 2013 heb Marjolein Boot gesponsord die – samen met haar Fabricom collega’s – heeft deelgenomen aan deAlpe d’Huzes, waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker.

In 2010 heb ik de hulpactie voor Haïti van het zeilvrachtschip “Tres Hombres” gesteund, zij hebben hulpgoederen getransporteerd voor o.a. Habitat pour Haïti, Weeshuis Haïti en Wereld Ouders (twee weeshuizen, een ziekenhuis en een schooltje).

Ook heb ik in 2010 gezorgd dat een aantal jonge bewoners van Het Kindhuis in ’s Heeren Loo, een instelling voor mensen met een geestelijke beperking, konden dineren bij RestoVanHarte te Julianadorp. Het Kindhuis biedt onderdak aan acht jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. Door gedragsproblemen kunnen ze niet meer thuis wonen, maar hier verblijven ze met begeleiding en dat gaat prima.

In 2009 heb ik kerstkaarten verstuurd via DM Cards – die in samenwerking met ArtKids – de mogelijkheid biedt om goede doelen te ondersteunen. Ik heb voor dat jaar gekozen voor WarChild.

Ik heb vanaf 2008 een aantal jaren het project Mappa Mondo gesteund, dit zijn huizen voor ernstige chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die nergens anders terecht kunnen, omdat ze geen ouders of verzorgers hebben, of omdat ouders of verzorgers de zorg niet aan kunnen. Maar ook kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben, zodat ouders even tot rust kunnen komen. Kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk leven. Dit is gebeurd door het sponsoren van Team Den Helder dat zich sportief inzet om een afstand van 426 km. dwars door Nederland hardlopend te overbruggen. Acht lopers en begeleiding, tezamen ruim 20 kanjers, stonden op de laatste zaterdag van maart, ‘s ochtends vroeg om vijf uur klaar bij de start in Den Helder om zondag in de middag in Maastricht te arriveren. Dit alles met als doel voor de kinderen van Mappa Mondo zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen.

In 2008 heb ik ook Duchenne Heroes gesteund, dit is een zware mountainbiketocht van Luxemburg naar Nederland, de helden fietsen voor Duchenne-patientjes 700 kilometer in 7 dagen door 4 verschillende landen van Luxemburg naar Nederland om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ernstige ziekte.

In 2007 heb ik, in navolging van Jong MKB Noordwest Holland, gekozen voor KiKa: een organisatie die fondsen werft voor onderzoek naar betere behandeling en genezing van kinderkanker.

In 2006 heb ik een donatie gedaan aan het jubileumproject van het N.O.N. (het Noord-Hollands Ondernemers Netwerk) op de Mytylschool de Ruimte (een school voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte jongeren).