cu4it

About cu4it

This author has not yet filled in any details.
So far cu4it has created 26 blog entries.

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) onder de Wet Werk en Zekerheid

PZ Assist | Nieuws

DOOR Luciana Bena Brandini – 20-06-2016

Nu de examens net achter de rug zijn, komen veel jongeren voor de keuze te staan: wat ga ik doen? Verder leren of werken of een combinatie van allebei? Als er een keuze wordt gemaakt om via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een opleiding te volgen in combinatie […]

Subsidieregeling werkend leren

PZ Assist | Nieuws

DOOR Luciana Bena Brandini – 20-06-2016

Werkgevers die leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers een beroepsopleiding, praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden, kunnen hiervoor maximaal € 2.700 subsidie ontvangen.

Doel van de regeling

Een bedrijf of organisatie die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt kan voor deze subsidie in aanmerking komen. De subsidie is in het leven geroepen om […]

Wet Huis voor Klokkenluiders

DOOR Luciana Bena Brandini – 20-05-2016

Wet Huis voor Klokkenluiders

Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Huis voor Klokkenluiders, waardoor alle werkgevers met minimaal 50 medewerkers wettelijk verplicht zijn om een protocol melding misstanden te hebben.

De wet Huis voor Klokkenluiders heeft tot doel om de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk […]

Welke contractvorm bij aangaan overeenkomst met een zelfstandige?

DOOR Luciana Bena Brandini – 25-02-2016

De Eerste Kamer heeft op 2 februari jl. ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wetswijziging wordt van kracht per 1 mei 2016 en schaft het gebruik van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) af. De regering heeft aangegeven dat een ‘implementatiefase’ geldt van 1 jaar, waarin de Belastingdienst terughoudend […]

Waarom is het opnemen van een tussentijds opzegbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd belangrijk?

DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten met een werknemer en wilt u dit voor het einde van het contract tussentijds beëindigen? Ook al heeft u deze mogelijkheid schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst door middel van een tussentijds opzegbeding, kunt u niet zomaar eenzijdig beslissen om op te zeggen. […]

Wet flexibel werken is opvolger van Wet aanpassing arbeidsduur

DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de Wet aanpassing arbeidsduur plaatsgemaakt voor de Wet flexibel werken. Het wettelijk recht is niet van toepassing op werknemers die onder de werking van een cao vallen met inhoudelijke bepalingen over flexibel werken, of als er afwijkende afspraken zijn gemaakt met de OR […]

Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Door deze wet zijn een aantal verplichtingen voor u als werkgever versoepeld, hierdoor is het aantrekkelijker om een AOW-er in dienst te houden of te nemen. Het gaat om een aanpassing van zogenoemde arbeidsrechtelijke bepalingen. Ik zet de aanpassingen even op een rijtje:

Vanuit de Wet Werk en Zekerheid is het sinds […]

Wat je 2 maanden na indiensttreding van iedere werknemer moet doen!

DOOR Luciana Bena Brandini – 20-11-2015

Als werkgever wil je werknemers met een arbeidsgehandicapten-status of personen met structureel functionele beperkingen in beeld brengen. Dit in verband met het verkrijgen van de no-riskstatus en de aanvraag van de mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte medewerkers.

Maar hoe kom je hier achter? De hoofdregel is namelijk dat je een sollicitant niet mag vragen […]

Loonbetaling bij ziekte ingekort

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over de lengte van de loondoorbetaling bij ziekte. Vorige week heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bekend gemaakt dat in plaats van twee jaar het voor kleine ondernemers mogelijk wordt om hun zieke werknemers een jaar door te betalen. Dit […]

Zieke werknemer en het nieuwe ontslagrecht

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

Door het nieuwe ontslagrecht zijn er een aantal zaken veranderd voor zieke werknemers:

Sinds 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt […]