lbenabrandini

About Luciana Bena Brandini

This author has not yet filled in any details.
So far Luciana Bena Brandini has created 20 blog entries.

Checklist dossieropbouw bij disfunctionerende medewerker

Checklist dossieropbouw bij disfunctionerende medewerker

Om verschillende redenen kunt u ontevreden zijn over het functioneren van een werknemer. Dat hoeft niet alleen te zijn om redenen die verwijtbaar zijn aan de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer op leeftijd die het productietempo of de technische ontwikkelingen niet kan bijhouden.

Als u niet tevreden bent over het […]

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Wat doet u als een werknemer een ander fysiek aanvalt, weigert zijn werkzaamheden uit te voeren of als u erachter komt dat een werknemer geld gestolen heeft?

Bij dit soort incidenten, kán een ontslag op staande voet gerechtvaardigd zijn. Maar daarvoor gelden strenge formele en inhoudelijke eisen. In deze nieuwsbrief staat waar u […]

Werkgevers krijgen definitief compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers krijgen definitief compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel als hamerstuk (zonder stemming) aangenomen. Hierdoor kunnen werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Het wetsvoorstel is nog vóór […]

Personeelsdossiers en de AVG (2)

Bijhouden en bewaren van een personeelsdossier

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 dienen werkgevers aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Nu de AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als voor die tijd. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van […]

Personeelsdossiers en de AVG (1)

Niet iedere werkgever heeft voor iedere werknemer een goed personeelsdossier. Hier vertel ik hoe een personeelsdossier er uit kan zien en wat er wel en niet bewaard mag worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat mag wel en wat mag niet in een personeelsdossier?
In het personeelsdossier zitten de benodigde gegevens voor de uitvoering van een […]

AVG en verzuimbegeleiding en re-integratie 

Met ingang van 25 mei 2018 is De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wat betekent dat voor u als werkgever voor de registratie van ziekteverzuimgegevens?

De AVG zal niet leiden tot een aanscherping van de regelgeving met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens door werkgevers. Het feit dat iemand zich ziek heeft gemeld, is al […]

AVG en werving & selectie

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft ook impact op werving en selectie, de sollicitatieprocedure en de privacy van (mogelijke) kandidaten. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Belangrijk is dat je zeer zorgvuldig met persoonsgegevens moet omgaan. Dit houdt in dat je kandidaten in detail dient […]

Met welke wetswijzigingen op personeelsgebied in 2018 moet U rekening houden?

In 2018 verandert er uiteraard weer het een en ander in de wet- en regelgeving. Belangrijke zaken waar werkgevers rekening mee moeten houden zet ik hier voor u op een rijtje.

Minimumloon voor stukloon en meerwerk
Per 1 januari 2018 geldt het minimumloon én de minimumvakantiebijslag ook voor stukloon en meerwerk. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk […]

Regeerakkoord Rutte III: wat betekent dat voor u als werkgever?

In oktober 2017 is eindelijk het regeerakkoord gepresenteerd. Hier zet ik kort de belangrijkste plannen op een rijtje die voor u als werkgever van belang zijn. Met sommige maatregelen was het vorige kabinet al bezig, andere maatregelen zijn wel geheel nieuw. Wat opvalt is dat er veel maatregelen van de Wet  Werk en Zekerheid (WWZ) […]

Stoelendansreorganisatie onder Wwz: pas op bij herplaatsing!

Werkgevers kunnen bij een reorganisatie niet naar eigen inzicht bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. De toepassing van het afspiegelingsbeginsel leidt er regelmatig toe dat een werkgever goed presterende werknemers voor ontslag moet voordragen. De stoelendansmethode biedt kansen. Met welke beperkingen moet u rekening houden sinds de komst van de Wet werk en […]