DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

Door het nieuwe ontslagrecht zijn er een aantal zaken veranderd voor zieke werknemers:

  1. Sinds 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat! Werkgevers mogen de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet op de transitievergoeding in mindering brengen!
  2. Sinds 1 juli 2015 dienen ontslagen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden verplicht te worden voorgelegd aan het UWV. Het UWV kan op zich wel toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen, maar de werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer (gedeeltelijk) ziek is, tenzij de ongeschiktheid een aanvang heeft genomen nadat een ontslagverzoek door het UWV ontvangen is. De werknemer blijft dus in dienst totdat het opzegverbod niet meer geldt: na 104 weken of als de werknemer eerder hersteld is. De werkgever kan in plaats van de zieke werknemer wel een andere werknemer voor ontslag voordragen.
    Er is één uitzondering: het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet bij een bedrijfsbeëindiging wegens bedrijfseconomische omstandigheden.