DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Door deze wet zijn een aantal verplichtingen voor u als werkgever versoepeld, hierdoor is het aantrekkelijker om een AOW-er in dienst te houden of te nemen. Het gaat om een aanpassing van zogenoemde arbeidsrechtelijke bepalingen. Ik zet de aanpassingen even op een rijtje:

  • Vanuit de Wet Werk en Zekerheid is het sinds 1 juli 2015 al geregeld dat u het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van het UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft u geen transitievergoeding te betalen.
  • Er mogen 6 tijdelijke contracten (in plaats van 3) binnen 48 maanden (in plaats van 24) gegeven worden voordat er recht is op een vast contract.
    Let wel op:alleen de arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee. Wilt u een werknemer na zijn AOW-gerechtigde leeftijd in dienst houden dan kunt u beter het bestaande contract niet door laten lopen maar opzeggen en hem een nieuw – tijdelijk – contract aanbieden.
  • De opzegtermijn is no slechts 1 maand (in plaats van maximaal 4 maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband)
  • Bij ziekte worden de loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod beperkt tot 13 weken (in plaats van 104 weken).
    N.B. Na 2 jaar zal de wet worden geëvalueerd en zal worden gekeken of de loondoorbetalingsverplichting 6 weken zal worden of 13 weken zal blijven.
  • Het deel van de Waa (zie mijn blog over flexibel werken) waarin wordt geregeld dat werknemers recht hebben op aanpassing van de arbeidsduur wordt buiten toepassing verklaard, zodat u als werkgever niet wordt verplicht in te gaan op verzoeken om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.