DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de Wet aanpassing arbeidsduur plaatsgemaakt voor de Wet flexibel werken. Het wettelijk recht is niet van toepassing op werknemers die onder de werking van een cao vallen met inhoudelijke bepalingen over flexibel werken, of als er afwijkende afspraken zijn gemaakt met de OR of personeelsvertegenwoordiging.

Onder de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) konden werknemers een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. Nu kunnen werknemers ook een verzoek doen tot aanpassing van de werktijden en arbeidsplaats. Zij moeten dan minimaal 26 weken in dienst zijn en kunnen 1 keer per jaar een verzoek indienen.

Het is niet de bedoeling dat werknemers een absoluut recht hebben op flexibel werken, het is de bedoeling dat zij het recht krijgen om een verzoek aan de werkgever te doen tot aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd. Werkgevers houden het recht om het verzoek af te wijzen, dat kan wegens zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. Dergelijke belangen zijn niet nodig voor afwijzing van een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats. In dat geval moet er overleg plaatsvinden als de werkgever het verzoek afwijst.

Let op:uw werknemer moet het verzoek minstens twee maanden voor het beoogde tijdstip indienen en u moet als werkgever uiterlijk 1 maand voor de beoogde ingangsdatum van de aanpassing beslist hebben. Vergeet u tijdig te beslissen dan wordt de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd aangepast conform het verzoek van uw werknemer.