DOOR Luciana Bena Brandini – 22-10-2014

Wist u dat psychosociale arbeidsbelasting (kortweg PSA) al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s is in Nederland? Een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Hoe ziet dat er uit in cijfers:
 • 1 op de 3 ziekteverzuimgevallen is het gevolg van werkstress
 • 2,1 miljoen werknemers ervaren regelmatig hoge werkdruk
 • 55,6 dagen duurt ziekteverzuim gemiddeld bij psychische klachten, overspannenheid of burn-out
 • 24% van de werknemers heeft last van agressie en geweld
 • 44,2% van de werkgevers ziet werkdruk als een probleem
 • 12,5% van de werknemers voelt zich meerdere keren per maand emotioneel uitgeput
 • 40% van de werknemers wil aanvullende maatregelen tegen werkstress.

Dit zijn schrikbarende cijfers. Toch is praten over werkstress eigenlijk nog steeds een taboe. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken. Ook de Inspectie SZW gaat de komende jaren extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. De komende twee jaar richt de aanpak zich vooral op werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s op de werkvloer. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. Ook wordt apart aandacht besteed aan doelgroepen en sectoren die meer risico lopen.

Werkdruk valt in de Arbowet (hoofdstuk 1) onder psychosociale arbeidsbelasting. U bent als werkgever verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.
De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Daarom is het goed om een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen uw eigen bedrijf. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen.
Wat kunt u als werkgever doen? Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen:

 • Pik de signalen vroegtijdig op. Let op extreme vermoeidheid, te veel overwerk of deadlines die steeds niet worden gehaald.
 • Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen. Pols of de werknemer zijn werk nog wel aankan.
 • Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt.
 • Zorg voor duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele beloning kan ook zorgen voor werkdruk.
 • Geef werknemers meer ruimte in het regelen van hun eigen werkzaamheden.
 • Zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben. Laat ze anders extra opleidingen volgen.
 • Geef werknemers cursussen als timemanagement en assertiviteit.
 • Zorg voor goede apparatuur om mee te werken en controleer regelmatig op mankementen.
 • Zorg ervoor dat collega’s kunnen inspringen bij piekdrukte of bij ziekte.
 • Zorg ervoor dat medewerkers voldoende kunnen pauzeren.
 • Zorg ervoor dat er na een periode van drukte een rustige periode is.

In week 45, van 3 t/m 7 november 2014 wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan werkdruk en werkstress.
Verder is er ook de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en moet ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. De boodschap van de campagne wordt gecommuniceerd via een eigen Facebookpagina ‘Check je werkstress’. Hier is dagelijks nieuws te vinden en bijvoorbeeld de test ‘Check je werkstress’.
Meer informatie is te vinden op de website van Arboportaal.