DOOR Luciana Bena Brandini – 06-05-2013

In veel CAO’s, personeelsreglementen en individuele arbeidsovereenkomsten is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Doordat de AOW leeftijd stapsgewijs verhoogd wordt, zijn deze bedingen in strijd met de wet. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekend gemaakt