DOOR Luciana Bena Brandini – 20-11-2015

Als werkgever wil je werknemers met een arbeidsgehandicapten-status of personen met structureel functionele beperkingen in beeld brengen. Dit in verband met het verkrijgen van de no-riskstatus en de aanvraag van de mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte medewerkers.

Maar hoe kom je hier achter? De hoofdregel is namelijk dat je een sollicitant niet mag vragen naar zijn gezondheid of handicap, zelfs niet als dit duidelijk te zien is. Voor sommige functies is er een aanstellingskeuring, hier zijn echter strikte voorwaarden aan verbonden. Het mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is dat een sollicitant aan bijzondere medische eisen voldoet.

Zaken rondom de gezondheid, ziekte of handicap van een werknemer zijn privé en daar mag je als werkgever dus niet naar vragen. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niets mag weten. Als je nieuwe werknemer twee maanden in dienst is, dan mag je wel vragen of de no-riskpolis of een premiekorting van toepassing is. Volgens artikel 38b van de ziektewet is je werknemer verplicht om hier antwoord op te geven.

Wat zijn de financiële gevolgen als je niet weet wat de status van jouw werknemer is?

Voor iedere werknemer met een arbeidsgehandicaptenstatus of een structurele functionele beperking mag je (onder bepaalde voorwaarden) de premiekorting arbeidsgehandicapten toepassen. De premiekorting is € 7.000 per jaar (2015) bij een fulltime dienstverband en geldt voor 3 jaar. Deze premiekorting verreken je met het totaal van de premies werknemersverzekeringen (de WAO/WIA-premies, de premie WW-Awf (of de Ufo-premie) en de sectorpremie) die je voor al jouw werknemers moet betalen, dus ook voor werknemers voor wie je geen recht hebt op premiekorting.

Als een werknemer ziek wordt dan ben je als werkgever verplicht om het salaris door te betalen. Als een werknemer een no-riskstatus heeft, dan valt hij onder de ziektewet en betaalt het UWV ziekengeld aan de werkgever ter compensatie van het loon. Heb je een verzuimverzekering, dan hoef je voor deze werknemer geen premie te betalen.

Als je niet in kaart hebt welke werknemers een arbeidsgehandicapten-status hebben, dan kan dit tot forse financiële gevolgen leiden.

  1. je loopt maximaal € 21.000 aan premiekorting mis
  2. je betaalt ten onrechte premie voor een verzuimverzekering
  3. als je werknemer ziek wordt dan betaal je ten onrechte zelf het salaris door
  4. kom je er later achter dat een zieke werknemer een no-riskstatus heeft en je meldt het te laat bij het UWV, kan krijg je een boete voor te laat melden (€ 455 maximaal).

Advies

Neem de vraag naar de arbeidsgehandicaptenstatus op in je procesomschrijving bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers. Zorg ervoor dat deze vraag na twee maanden altijd aan de werknemer wordt gesteld. Blijkt een werknemer een arbeidsgehandicapten-status te hebben, leg het goed vast in het personeelsdossier en koppel dat aan eventuele ziekmeldingen.

Weet je niet of je huidige werknemers een arbeidsgehandicaptenstatus hebben? Maak dan een inhaalslag en vraag iedere werknemer hier alsnog antwoord op te geven. Doe dit zorgvuldig met een brief en een formulier dat de werknemers kunnen invullen.

Tot slot

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden. De mensen die onder deze wet vallen zijn ingeschreven in het zogenaamde doelgroepregister. Hier mag een werkgever dan wel weer informatie over opvragen, namelijk bij het UWV. Wil je weten of een werknemer of sollicitant in het doelgroepregister staat? Dit kun je via het UWV opvragen met het formulier ‘Opvragen registratie in het doelgroepregister’.