DOOR Luciana Bena Brandini – 14-02-2014

Tot en met 31 december 2015 mag er in een vacature  weer specifiek gevraagd worden naar jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Daarnaast mag er ook expliciet gevraagd worden naar 50-plussers. Dit wordt (tijdelijk) niet gezien als leeftijdsdiscriminatie maar als een middel om werkloosheid aan te pakken en te voorkomen. Uiteraard zijn er wel voorwaarden aan verbonden.

U moet het volgende expliciet in de vacaturetekst vermelden: “Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid” of ‘Deze vacature past in het beleid van het Ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van de werkloosheid onder de doelgroep 50-plus”.

Verder is het zo dat als u de vacature op www.werk.nl plaatst, het UWV de vacaturetekst controleert op leeftijdsdiscriminatie. Is dit het geval dan wordt de vacature direct verwijderd.

Voordelen bij het in dienst nemen van een jongere

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 ook daadwerkelijk een jongere werknemer aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem/haar wel minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. De premiekorting bedraagt € 3.500 per jaar voor de duur van het contract met een maximum van 2 jaar. Deze korting geldt voor werknemers van 18 tot 27 jaar.  Daarnaast is het ook mogelijk om een plaatsingsbonus via Actieplan Jeugdwerkgelegenheid NH-Noord voor jongeren bij het aanbieden van een reguliere baan, een leer/werkbaan of een werkervaringsplaats.

Voordelen bij het in dienst nemen van een oudere

Neemt u iemand van 50 jaar of ouder in dienst die een WW-uitkering heeft, dan krijgt u maximaal 3 jaar een zogenaamde mobiliteitsbonus van € 7000 per jaar (bij een fulltime dienstverband). Is deze werknemer voor 8 juli 1954 geboren, heeft hij langer dan 52 weken een WW-uitkering gekregen en hij/zij is vanuit de WW bij u in dienst gekomen? Dan krijgt hij/zij na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering, u hoeft hem/haar dus geen 2 jaar loon door te betalen. Ook kunt u een scholingsvoucher 55 plus van maximaal € 750 (inclusief btw) van het UWV krijgen om de nieuwe werknemer een  aanvullende opleiding of cursus te laten volgen.

Meer informatie over de verschillende regelingen is te vinden op www.subsidiecalculator.nl. Hier kunt u ook een berekening maken welke subsidies u ontvangt. Zo ziet u snel welke voordelen het heeft om iemand uit deze doelgroepen aan te nemen.