Tips voor werkgever/leidinggevende om het thuiswerken succesvol te maken en vol te houden

Houd contact

Een goede relatie met je werknemers en tussen medewerkers onderling is belangrijk. Houd actief contact, niet alleen per email, maar bel ook af en toe om echt even te vragen hoe het gaat. Waak ervoor dat je helemaal in beslag wordt genomen door het managen van deze crisis en daardoor niet meer beschikbaar bent voor je medewerkers. Organiseer naast inhoudelijke overleggen ook eens een informele online bijeenkomst, bijvoorbeeld een gezamenlijke koffiepauze of grijp een verjaardag aan om een gezamenlijk moment te organiseren. Zorg ervoor dat je medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie en met het team.

Geef vertrouwen

Als werkgever help je je werknemers door duidelijk te laten blijken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. Toon begrip voor het feit dat werk en privé nu meer door elkaar lopen. Vertrouwen en begrip zorgen op langere termijn voor minder stress, minder uitval en een hogere betrokkenheid.

Maak je verwachtingen duidelijk

Als je medewerkers thuis werken kun je niet even langs lopen. Duidelijke informatie over wat je van mensen verwacht, is dan belangrijk voor medewerkers om op een prettige manier te kunnen werken. Daarbij zijn drie punten van belang: stuur op resultaten, ga na of de opdrachten duidelijk zijn en check de haalbaarheid.

Bespreek met je medewerkers welke resultaten je van ze verwacht: wat moet er gebeuren, wanneer moet het af zijn en welke kwaliteit moet er worden geleverd? Check of het echt duidelijk is wat de bedoeling is. Vraag om een bevestiging. Let zeker in deze tijd goed op of opdrachten wel haalbaar zijn. Vraag dit expliciet. Geef medewerkers vervolgens de ruimte om zelf te bedenken hoe ze de resultaten realiseren. Als het resultaat door een team wordt gerealiseerd, laat medewerkers dan samen de werkverdeling bespreken.

Houd oog voor het welzijn

Stimuleer dat collega’s elkaar onderling helpen door ‘best practices’ van virtuele ondersteuning te delen in bijvoorbeeld een nieuwsbrief of op intranet. Dat kan de drempel om hulp te vragen verlagen.

Geef je werknemers de mogelijkheid voor sociale interactie buiten werktaken om, zodat ze zich verbonden blijven voelen.

Als werkgever moet je eenzaamheid op het werk proberen te signaleren en aanpakken en proactief investeren in de gezondheid en het welbevinden van je werknemers. Bijvoorbeeld door te zorgen voor hulp bij het thuiswerken, medewerkers toegang te geven tot psychologische ondersteuning en voldoende contact te garanderen met de leidinggevende.

 

Tips voor werknemers om zo gezond mogelijk thuis te werken

Geef je werknemers de volgende tips om gezond te werken:

Stel een overgangsritueel in tussen thuis en werk

Wandel na het ontbijt een blokje om ‘naar het werk’ en doe aan het einde van de werkdag hetzelfde. Tussen de middag is het goed om even tijd te nemen om te ‘lunchwandelen’.

Neem regelmatig pauzes van het werken met een beeldscherm

Om lichamelijke klachten te voorkomen is het verstandig om taken met intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord en/of muis zoveel als mogelijk te beperken. Dit kan door taken af te wisselen, voldoende pauzes te nemen en deze efficiënt in te zetten.

Onderbreek langdurig zitten één keer per half uur met twee minuten

Om gezondheidsklachten te voorkomen is het van belang om lang zitten te onderbreken door te gaan staan of lopen. Bijvoorbeeld staan of lopen bij het telefoneren. Belangrijk is dat de beenspieren in actie komen. De volgende vuistregel kan je gebruiken: onderbreek het zitten één keer per half uur voor minimaal twee minuten.

Neem de juiste lichaamshouding aan bij zittend werk

Probeer altijd de juiste houding aan te nemen tijdens zittend werk. Zorg dat beide voeten op de vloer staan, zit rechtop en op 40-50 cm afstand van het scherm. Luister goed naar je lichaam – forceer niets bij klachten. Probeer (als het kan) meubilair op jouw lichaam af te stellen en het gebruik van de muis af te wisselen met de functietoetsen op het toetsenbord.

Doe stretchoefeningen tussen het werk door

Als je toch lang achter elkaar moet zitten probeer dan met simpele stretchoefeningen een eventuele stijfheid te voorkomen. Deze oefeningen kunnen bestaan uit je schouders herhaaldelijk op te halen, je hoofd te kantelen of je benen te strekken terwijl je zit.

Wissel telefoneren af met videogesprekken

We zijn en blijven sociale wezens. Het is belangrijk om af en toe een gezicht te zien en sociale interactie op te zoeken met collega’s, vrienden en familie. Probeer waar het kan telefoontjes af te wisselen met videogesprekken. Ook weer niet te veel, want videogesprekken en -vergaderingen kunnen ook heel intensief en vermoeiend zijn!