DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over de lengte van de loondoorbetaling bij ziekte. Vorige week heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bekend gemaakt dat in plaats van twee jaar het voor kleine ondernemers mogelijk wordt om hun zieke werknemers een jaar door te betalen. Dit om de drempel om personeel aan te nemen voor kleine werkgevers weg te nemen. De wijziging gaat waarschijnlijk niet in vóór 2017.

Het kabinet stelt een vrijwillige regeling voor voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. De loondoorbetaling wordt dan teruggebracht naar een jaar (momenteel is dat bij langdurige ziekte verplicht twee jaar). Het UWV betaalt vervolgens het tweede jaar loon. Hiervoor betalen werkgevers premie en de overheid jaarlijks 20 miljoen.

Werknemers gaan er niet op achteruit aldus Asscher. Zij blijven bij ziekte twee jaar in dienst bij hun werkgever voordat de zieke werknemer recht krijgt op een WIA-uitkering.

Maar wat zijn de gevolgen voor werkgevers? Werkgevers hebben het risico van loondoorbetaling bij ziekte bij een verzekeraar ondergebracht of betalen premie aan het UWV via de werkhervattingskas. In de nieuwe situatie zullen kleine werkgevers deze kosten alleen voor het eerste jaar hebben. Voor het tweede jaar zullen zij een premie gaan betalen aan UWV voor het overnemen van de loondoorbetaling. Dit betekent ook dat de werkgever de re-integratie moet overlaten aan het UWV en daar zit hem nu net het probleem. De afgelopen jaren is gebleken dat het UWV daar geen goede resultaten mee heeft behaald. Als de medewerker na twee jaar ziekte de WGA instroomt, zijn die kosten voor de werkgever. In feite betaalt de werkgever dus voor iets waar hij zelf helemaal geen invloed meer op heeft!

Tot slot is het ook maar de vraag hoelang de overheid 20 miljoen per jaar blijft bijdragen.

Volgens Asscher hoeven werkgevers zich niet per se aan te sluiten bij de regeling, waarbij het UWV de doorbetaling van het tweede ziekte jaar op zich neemt. Als zij niet mee willen doen, moeten zij hun zieke personeel twee jaar blijven doorbetalen. Laat u tegen die tijd dus goed voorlichten over de kosten en de besparingen voordat u een beslissing neemt!