Persoonlijke gegevens:

 • stamkaart;
 • NAW-gegevens;
 • kopie van het identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • sollicitatiebrief en het CV van de werknemer;
 • opgaaf gegevens voor de loonheffing (voorheen: Kopie loonbelastingverklaring);
 • getuigschriften;
 • verklaring van goed gedrag (i.v.t.);
 • werkvergunning of verblijfsvergunning (voor buitenlandse werknemers).

Contracten & arbeidsvoorwaarden:

 • kopie aanstellingsbrief;
 • arbeidsovereenkomst;
 • als er een personeelsreglement / personeelshandboek van toepassing is: een door de werknemer ondertekende verklaring dat hij akkoord is met de toepasselijkheid daarvan;
 • eventuele aanvullingen of wijzigingen arbeidsovereenkomst;
 • geheimhoudingsverklaring (i.v.t.);
 • documentatie over pensioenregeling (i.v.t.);
 • onkostenvergoedingen (i.v.t.);
 • bonus- en of targetregelingen (i.v.t.);
 • documentatie over gefaciliteerde middelen van het bedrijf (leaseauto, laptop, gsm, kleding, bescherming, et cetera), waaronder door de werknemer voor akkoord getekende gebruikersovereenkomst (i.v.t.);
 • arbeidstijdenregistratie (i.v.t.);
 • gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden  die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;
 • eventueel zwangerschaps- ouderschaps- of zorgverlof, bijzonder verlof (i.v.t.).

Functioneren & ontwikkeling:

 • functieomschrijving;
 • salarisschaalindeling;
 • verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken;
 • persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
 • afspraken over loopbaan: actieplan, POP en targets;gevolgde cursussen en opleidingen;
 • kopieën van diploma’s, certificaten, bewijs van deelname etc.;
 • overzicht van loopbaan: toegekende promoties, et cetera.

Ziekteverzuim

 • verzuimfrequentie;
 • eventuele informatie over de functionele beperkingen van de zieke werknemer en de noodzakelijke aanpassingen op de werkplek.

Let op!
Er mogen géén medische gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier. Dus ook niet in het re-integratiedossier. Medische gegevens horen thuis in het Arbo dossier dat berust bij de bedrijfsarts.

Diversen en bijzonderheden:

 • persoonlijke werkaantekeningen van leidinggevende;
 • correspondentie met de werknemer.