cu4it

About cu4it

This author has not yet filled in any details.
So far cu4it has created 26 blog entries.

Veiligheid op het werk – wat ben je als werkgever wettelijk verplicht?

DOOR Luciana Bena Brandini – 13-06-2014

Als werkgever moet je er voor zorgen dat je medewerkers veilig kunnen werken, de regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet. De werkgever moet niet alleen zorgen voor een veilige werkplek maar ook voor veilige arbeidsmiddelen (apparatuur en gereedschap, beschermingsmiddelen en beschermende kleding). Ook moet je er voor zorgen dat de […]

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid, wat gaat er veranderen?

DOOR Luciana Bena Brandini – 01-05-2014

In de Tweede Kamer is in februari 2014 de Wet werk en zekerheid aangenomen. Deze wordt per 1 juli 2014 van kracht als de Eerste Kamer hier ook mee instemt.

Het wetsvoorstel berust op drie pijlers, te weten:

Verbetering positie flexwerkers (ingangsdatum 1 juli 2014)
Hervorming ontslagrecht (ingangsdatum 1 juli 2015)
[…]

Waar moet je op letten bij het opbouwen van het verzuimdossier?

DOOR Luciana Bena Brandini – 28-04-2014

Iedereen is wel eens ziek, dus ook je medewerkers. Over het algemeen is het een kortdurende situatie en is de medewerker binnen een paar dagen of hooguit enkele weken weer terug op zijn werkplek. Het kan voorkomen dat dit langer blijkt te duren. Een medewerker blijkt langdurig ziek en er komen […]

Vragen naar jongeren (en ouderen) in vacatures mag weer

DOOR Luciana Bena Brandini – 14-02-2014

Tot en met 31 december 2015 mag er in een vacature  weer specifiek gevraagd worden naar jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Daarnaast mag er ook expliciet gevraagd worden naar 50-plussers. Dit wordt (tijdelijk) niet gezien als leeftijdsdiscriminatie maar als een middel om werkloosheid aan te pakken en te […]

Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de AOW leeftijd op het ontslag van 65 jarigen?

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-05-2013

In veel CAO’s, personeelsreglementen en individuele arbeidsovereenkomsten is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Doordat de AOW leeftijd stapsgewijs verhoogd wordt, zijn deze bedingen in strijd met de wet. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekend gemaakt

Wat betekent de Participatiewet voor u als werkgever?

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-04-2013

Het is nog even weg, maar met ingang van 1 januari 2014 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet moet er voor zorgen dat arbeidsgehandicapten sneller een reguliere werkplek krijgen. Eén van de maatregelen is een quotum voor het aantal arbeidsgehandicapten dat een werkgever in dienst moet hebben. Ondernemingen met […]