cu4it

About cu4it

This author has not yet filled in any details.
So far cu4it has created 26 blog entries.

Gebruik een re-integratiebeding bij einde dienstverband

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

Op 1 januari 2013 is de Wetswijziging beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa, beter bekend als Modernisering Ziektewet) in werking getreden. Een van de gevolgen daarvan is dat sinds 1 januari 2014 een premiedifferentiatie wordt doorgevoerd voor de Ziektewet. Deze wetswijziging kan leiden tot grote financiële consequenties voor werkgevers […]

De ontslagroute volgen of een beëindigingsovereenkomst afsluiten?

DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

De afgelopen jaren kreeg een werkgever relatief snel duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van een ontslag. Door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verandert dit. Hoger beroep en cassatie wordt in beginsel mogelijk.

Binnen het huidige ontslagstelsel hebben partijen doorgaans binnen circa twee maanden duidelijkheid over het al dan niet […]

Overgangsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

De transitievergoeding vervangt vanaf 1 juli 2015 de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht in werking. Kleine werkgevers bij wie het water aan de lippen dreigt komen te staan en die het hoofd alleen boven water kunnen houden door een werknemer te ontslaan, zijn mogelijk een lagere […]

Geen ontslag bij onvolledig verzoek: een checklist

DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

Vanaf 1 juli 2015 lopen bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Voor het verzoek stelt UWV een speciaal formulier (digitaal) ter beschikking. Het is zaak deze volledig in te vullen. Alleen dan neemt UWV uw verzoek in behandeling en kan vervolgens al dan niet toestemming voor het […]

Disfunctioneren en de Wet Werk en Zekerheid

DOOR Luciana Bena Brandini – 17-06-2015

De Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 (gefaseerd) ingegaan en met ingang van 1 juli 2015 zijn er weer een aantal wijzigingen. Vanaf 1 juli 2015 komt er 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat […]

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid tweede deel per 1 juli 2015

DOOR Luciana Bena Brandini – 16-02-2015

Sinds 1 januari 2015 is het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Op 1 juli 2015 volgt het tweede deel. In deze nieuwsbrief vertel ik wat meer over de belangrijkste aandachtspunten per die datum.

Ketenregeling:
Nu krijgt een werknemer nog maximaal 3 bepaalde tijd-contracten en/of maximaal 3 […]

Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden per 1 januari 2015

DOOR Luciana Bena Brandini – 19-01-2015

Werknemers hebben in 2015 meer mogelijkheden om hun werkweek aan te passen en verlof op te nemen op grond van verschillende wettelijke verlofregelingen. Hierbij alle aanpassingen op een rijtje:
Aanpassing arbeidsduur
Het is per 1 januari 2015 voor werknemers nog makkelijker om het aantal uren in een werkweek aan te passen. Wil […]

Werkstress, wat kunt u doen als werkgever?

DOOR Luciana Bena Brandini – 22-10-2014

Wist u dat psychosociale arbeidsbelasting (kortweg PSA) al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s is in Nederland? Een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Hoe ziet dat er uit in cijfers:

1 op de 3 ziekteverzuimgevallen is het gevolg van werkstress
2,1 miljoen werknemers ervaren regelmatig […]

Prinsjesdag: Wat zijn de highlights voor HR?

DOOR Luciana Bena Brandini – 23-09-2014

De rijksbegroting voor 2015 concentreerde zich wat betreft arbeidsmarkt op één ding: meer werklozen aan het werk helpen. Voor werkgevers ligt de focus op lastenverlichting op arbeid. Welke maatregelen raken HR nog meer?

Arbeidskorting omhoog
Door de arbeidskorting fors te verhogen zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar meer loont.

Verhoging belastingtarief […]

Wet Werk en Zekerheid aangenomen – laatste update

DOOR Luciana Bena Brandini – 16-06-2014

In een van mijn vorige blogs heb ik de veranderingen in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) besproken. Hierbij heb ik aangegeven dat de WWZ nog door de Eerste Kamer moest worden goedgekeurd. Nu de Eerste Kamer op 10 juni akkoord is gegaan met de WWZ, wijzigt het ontslagrecht […]