Bijhouden en bewaren van een personeelsdossier

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 dienen werkgevers aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Nu de AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als voor die tijd. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van […]