Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Voordelen van een beëindiging met wederzijds goedvinden is dat de regels voor opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn en dat de kosten die gepaard gaan met het voeren van een gerechtelijke procedure bespaard […]