Monthly Archives: juni 2018

Personeelsdossiers en de AVG (1)

Niet iedere werkgever heeft voor iedere werknemer een goed personeelsdossier. Hier vertel ik hoe een personeelsdossier er uit kan zien en wat er wel en niet bewaard mag worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat mag wel en wat mag niet in een personeelsdossier?
In het personeelsdossier zitten de benodigde gegevens voor de uitvoering van een […]

AVG en verzuimbegeleiding en re-integratie 

Met ingang van 25 mei 2018 is De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wat betekent dat voor u als werkgever voor de registratie van ziekteverzuimgegevens?

De AVG zal niet leiden tot een aanscherping van de regelgeving met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens door werkgevers. Het feit dat iemand zich ziek heeft gemeld, is al […]

AVG en werving & selectie

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft ook impact op werving en selectie, de sollicitatieprocedure en de privacy van (mogelijke) kandidaten. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Belangrijk is dat je zeer zorgvuldig met persoonsgegevens moet omgaan. Dit houdt in dat je kandidaten in detail dient […]

Met welke wetswijzigingen op personeelsgebied in 2018 moet U rekening houden?

In 2018 verandert er uiteraard weer het een en ander in de wet- en regelgeving. Belangrijke zaken waar werkgevers rekening mee moeten houden zet ik hier voor u op een rijtje.

Minimumloon voor stukloon en meerwerk
Per 1 januari 2018 geldt het minimumloon én de minimumvakantiebijslag ook voor stukloon en meerwerk. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk […]

Regeerakkoord Rutte III: wat betekent dat voor u als werkgever?

In oktober 2017 is eindelijk het regeerakkoord gepresenteerd. Hier zet ik kort de belangrijkste plannen op een rijtje die voor u als werkgever van belang zijn. Met sommige maatregelen was het vorige kabinet al bezig, andere maatregelen zijn wel geheel nieuw. Wat opvalt is dat er veel maatregelen van de Wet  Werk en Zekerheid (WWZ) […]

Stoelendansreorganisatie onder Wwz: pas op bij herplaatsing!

Werkgevers kunnen bij een reorganisatie niet naar eigen inzicht bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. De toepassing van het afspiegelingsbeginsel leidt er regelmatig toe dat een werkgever goed presterende werknemers voor ontslag moet voordragen. De stoelendansmethode biedt kansen. Met welke beperkingen moet u rekening houden sinds de komst van de Wet werk en […]

Hoe legt u een ‘UWV-proof’ re-integratiedossier aan?

Aanleggen van een re-integratiedossier

De re-integratie van zieke werknemers brengt een hoop papierwerk met zich mee. Met die documenten moet zorgvuldig worden omgegaan: ze bevatten vaak privacygevoelige informatie en ze moeten vrijwel allemaal zorgvuldig worden bewaard. De werkgever is immers medeverantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers.

Als een werknemer twee jaar ziek is, moet hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering […]

Stappenplan uitdiensttreding

Bij de afwikkeling van een dienstverband zijn er een aantal zaken waar u aan moet denken. In dit handige stappenplan vindt u de aandachtspunten op een rij.

Stap 1: Schriftelijke bevestiging
Bevestig schriftelijk aan de werknemer per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Geef in de brief aan:

dat en wanneer er een eindafrekening plaatsvindt en waarop de eindafrekening […]

Voorkom UWV-boete: meld een zieke werknemer op tijd aan!

Voor werkgevers zijn er verschillende situaties waarbij melding gemaakt moet worden van ziekte bij het UWV. Sinds 1 april 2017 kan het UWV een boete opleggen als de melding te laat of helemaal niet gedaan wordt door de werkgever. Op het niet nakomen van de meldingsplicht staan (hoge) boetes. Deze boetes kunnen ook worden opgelegd […]

Hoe voert u een effectief verzuimgesprek?

De kosten van ziekteverzuim zijn enorm hoog. Daarom is het zaak het verzuim tot een minimum te beperken. Het contact tussen werknemer en werkgever speelt daarbij een grote rol. De werkgever heeft tot taak de terugkeer naar de werkplek zo snel en zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Sommige werkgevers zien op tegen het voeren […]