Monthly Archives: maart 2017

Wetswijziging Arbeidsomstandighedenwet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt. De wetswijziging biedt inhoudelijk meer houvast als er een contract […]

Doelgroepenregister en regels zieke werknemer

Doelgroepregister: open voor gebruik
Het UWV heeft het doelgroepregister online beschikbaar gesteld voor werkgevers. U kunt nu dus snel opzoeken of iemand binnen de doelgroep van de banenafspraak uit de Quotumwet valt. Zo krijgt u dus snel duidelijkheid of u voor bepaalde werknemers of sollicitanten een tegemoetkoming kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld een premiekorting.
Via het werkgeversportaal op uwv.nl kunt […]

10 meest gemaakte fouten rondom arbeidsovereenkomsten

1.  Verkeerde opzegtermijn

Wettelijke opzegtermijn bedraagt voor werknemer altijd 1 maand en bedraagt voor werkgever bij een dienstverband van:

minder dan 5 jaar:      1 maand
tussen 5 en 10 jaar:    2 maanden
tussen 10 en 15 jaar:  3 maanden
≥ 15 jaar:                     4 maanden

In arbeidsovereenkomst […]