Sinds 1 januari 2015 is een concurrentie- en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen en deze belangen ook als zodanig schriftelijk omschreven zijn. In een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland concludeerde de kantonrechter dat deze zwaarwegende belangen inderdaad aanwezig waren.

Opmerkelijk genoeg betrof het in […]