DOOR Luciana Bena Brandini – 20-05-2016

Wet Huis voor Klokkenluiders

Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Huis voor Klokkenluiders, waardoor alle werkgevers met minimaal 50 medewerkers wettelijk verplicht zijn om een protocol melding misstanden te hebben.

De wet Huis voor Klokkenluiders heeft tot doel om de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk […]