Monthly Archives: januari 2016

Waarom is het opnemen van een tussentijds opzegbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd belangrijk?

DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten met een werknemer en wilt u dit voor het einde van het contract tussentijds beëindigen? Ook al heeft u deze mogelijkheid schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst door middel van een tussentijds opzegbeding, kunt u niet zomaar eenzijdig beslissen om op te zeggen. […]

Wet flexibel werken is opvolger van Wet aanpassing arbeidsduur

DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de Wet aanpassing arbeidsduur plaatsgemaakt voor de Wet flexibel werken. Het wettelijk recht is niet van toepassing op werknemers die onder de werking van een cao vallen met inhoudelijke bepalingen over flexibel werken, of als er afwijkende afspraken zijn gemaakt met de OR […]

Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

DOOR Luciana Bena Brandini – 07-01-2016

Door deze wet zijn een aantal verplichtingen voor u als werkgever versoepeld, hierdoor is het aantrekkelijker om een AOW-er in dienst te houden of te nemen. Het gaat om een aanpassing van zogenoemde arbeidsrechtelijke bepalingen. Ik zet de aanpassingen even op een rijtje:

Vanuit de Wet Werk en Zekerheid is het sinds […]