Monthly Archives: oktober 2015

Loonbetaling bij ziekte ingekort

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over de lengte van de loondoorbetaling bij ziekte. Vorige week heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bekend gemaakt dat in plaats van twee jaar het voor kleine ondernemers mogelijk wordt om hun zieke werknemers een jaar door te betalen. Dit […]

Zieke werknemer en het nieuwe ontslagrecht

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

Door het nieuwe ontslagrecht zijn er een aantal zaken veranderd voor zieke werknemers:

Sinds 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt […]

Gebruik een re-integratiebeding bij einde dienstverband

DOOR Luciana Bena Brandini – 06-10-2015

Op 1 januari 2013 is de Wetswijziging beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa, beter bekend als Modernisering Ziektewet) in werking getreden. Een van de gevolgen daarvan is dat sinds 1 januari 2014 een premiedifferentiatie wordt doorgevoerd voor de Ziektewet. Deze wetswijziging kan leiden tot grote financiĆ«le consequenties voor werkgevers […]