Monthly Archives: juni 2015

De ontslagroute volgen of een beÃĢindigingsovereenkomst afsluiten?

DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

De afgelopen jaren kreeg een werkgever relatief snel duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van een ontslag. Door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verandert dit. Hoger beroep en cassatie wordt in beginsel mogelijk.

Binnen het huidige ontslagstelsel hebben partijen doorgaans binnen circa twee maanden duidelijkheid over het al dan niet […]

Overgangsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

De transitievergoeding vervangt vanaf 1 juli 2015 de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht in werking. Kleine werkgevers bij wie het water aan de lippen dreigt komen te staan en die het hoofd alleen boven water kunnen houden door een werknemer te ontslaan, zijn mogelijk een lagere […]

Geen ontslag bij onvolledig verzoek: een checklist

DOOR Luciana Bena Brandini – 26-06-2015

Vanaf 1 juli 2015 lopen bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Voor het verzoek stelt UWV een speciaal formulier (digitaal) ter beschikking. Het is zaak deze volledig in te vullen. Alleen dan neemt UWV uw verzoek in behandeling en kan vervolgens al dan niet toestemming voor het […]

Disfunctioneren en de Wet Werk en Zekerheid

DOOR Luciana Bena Brandini – 17-06-2015

De Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 (gefaseerd) ingegaan en met ingang van 1 juli 2015 zijn er weer een aantal wijzigingen. Vanaf 1 juli 2015 komt er 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat […]