DOOR Luciana Bena Brandini – 23-09-2014

De rijksbegroting voor 2015 concentreerde zich wat betreft arbeidsmarkt op één ding: meer werklozen aan het werk helpen. Voor werkgevers ligt de focus op lastenverlichting op arbeid. Welke maatregelen raken HR nog meer?

Arbeidskorting omhoog
Door de arbeidskorting fors te verhogen zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar meer loont.

Verhoging belastingtarief […]