Monthly Archives: juni 2014

Wet Werk en Zekerheid aangenomen – laatste update

DOOR Luciana Bena Brandini – 16-06-2014

In een van mijn vorige blogs heb ik de veranderingen in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) besproken. Hierbij heb ik aangegeven dat de WWZ nog door de Eerste Kamer moest worden goedgekeurd. Nu de Eerste Kamer op 10 juni akkoord is gegaan met de WWZ, wijzigt het ontslagrecht […]

Veiligheid op het werk – wat ben je als werkgever wettelijk verplicht?

DOOR Luciana Bena Brandini – 13-06-2014

Als werkgever moet je er voor zorgen dat je medewerkers veilig kunnen werken, de regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet. De werkgever moet niet alleen zorgen voor een veilige werkplek maar ook voor veilige arbeidsmiddelen (apparatuur en gereedschap, beschermingsmiddelen en beschermende┬ákleding). Ook moet je er voor zorgen dat de […]