DOOR Luciana Bena Brandini – 01-05-2014

In de Tweede Kamer is in februari 2014 de Wet werk en zekerheid aangenomen. Deze wordt per 1 juli 2014 van kracht als de Eerste Kamer hier ook mee instemt.

Het wetsvoorstel berust op drie pijlers, te weten:

Verbetering positie flexwerkers (ingangsdatum 1 juli 2014)
Hervorming ontslagrecht (ingangsdatum 1 juli 2015)
[…]